องค์ประกอบของดนตรี

ดนตรีของชนทุกชาติ มีองค์ประกอบทางดนตรีเหมือนๆกัน แต่จะต่างกันที่รายละเอียด ตามสภาพทางวัฒนธรรมในชาตินั้นๆ

องค์ประกอบทางดนตรีประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. จังหวะ (Beat)
2. ทำนองเพลง (Melody)
3. พื้นผิว ( Texture)
4. คุณภาพทางดนตรี (Tone Colour)
5. คีตลักษณ์ ( Forms)

เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดจังหวะ
เครื่องดนตรีไทย ที่นอกเหนือจากเครื่องที่ทำให้เกิดทำนองเพลงแล้ว   ถือว่าเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดจังหวะทั้งสิ้น เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่งเกราะ โกร่ง ฆ้อง กลอง เป็นต้น ซึ่งต้องแบ่งว่าเครื่องดนตรีชนิดใหนเป็นผู้ทำให้เกิดจังหวะที่แท้จริงและชนิดใหนเป็นเครื่องประกอบจังหวะ

เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดจังหวะที่แท้จริง ที่สำคัญที่สุดได้แก่ ฉิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ควบคุมวงหรือวาทยกรประจำวง ผู้ที่ตีฉิ่งจะต้องรู้ลักษณะ ของเพลง ว่าเพลงอะไรควรตีฉิ่งอย่างไร และมีความแม่นยำในจังหวะ ดังนั้น ฉิ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติยากชิ้นหนึ่ง

  • เครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ประกอบจังหวะเพื่อให้การบรรเลงมีความสนุกสนานครึกครื้น เช่น ฉาบตีหลอกล่อกับฉิ่ง กรับตีให้เข้าจังหวะฉิ่งฉับของฉิ่ง รวมทั้งโหม่งด้วย
  • เครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ประกอบการบรรเลง เช่น ประเภทเครื่องหนัง คือกลองทั้งหลายเช่น กลองทัด กลองแขก ตะโพนกลองมาลายู โทน รำมะนา กลองสองหน้า และเปิดมางคอกเป็นต้น
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.